Short film competition 2016

 

2016 VIENTIANALE SHORT FILM COMPETITION WINNERS ANNOUNCED!

Following a fantastic screening of all 39 entries into this year’s Vientianale Short Film Competition, along with six shorts created in the Art of Short Filmmaking workshop run throughout the Mini Vientianale, the winners were announced at the Cultural Hall!

Congratulations to the winners of the 2016 Vientianale Short Film Festival:

 

1st Prize: Without Mindfulness ຂາດສະຕິ, directed by Novice BOUASY ສຳມະເນນ ບົວສີ

 

2nd Prize: Sinh ສິ້ນຜືນສຸດທ້າຍ, directed by Mitpasa SITTIHANKPANYA ນາງ ມິດປະຊາ ສິດທິປັນຍາ

 

3rd Prize: Smack That Mosquito ຕົບຍຸງ, directed by Soukthavone PANYAPHONE ທ້າວ ສຸຖາວອນ ປັນຍາພອນ

and

3rd Prize: Don’t Tell Me How To Be Perfect ຢ່າບອກຂ້ອຍວ່າຈະເຣັດແນວໃດໃຫ້ສົມບູນແບບ, directed by Sophie VONGKHAMSAO ນາງ ໂສພີ ວົງຄຳຊາວ

 

Audience Prize: The Office ຫ້ອງການ, directed by Souphalack KEOMANEEKONE ທ້າວ ສຸພາລັກ ແກ້ວມະນີກອນ

 

Lao New Wave Special Award for Promising Filmmaker: Monk Noy ສຳມະເນນນ້ອຍ, directed by Hutsadee OUTHATHIP ທ້າວ ຫັດສະດີ ອຸທາທິບ

 

Lao New Wave Special Award for Promising Filmmaker: Your Choice ທາງເລືອກ, directed by Pongphone LAMMANGGOUN ທ້າວ ປອງພອນ ລຳມັງກຸນ

 

Special Mention for Outstanding Technical Achievement: 300 Seconds 300 ວິນາທີ, directed by Palinya XAYYAMONGKHOUN ທ້າວ ປະລິນຍາ ໄຊຍະມົງຄຸນ

 

Special Mention for Outstanding Cinematography: Melody of Bamboo ສຽງດົນຕີຈາກໄມ້ໄຜ່, Ka XIONG ທ້າວ ກາ ຊົງ

 

Thank you to all our 39 entrants – we loved watching your films and so did our packed house audience!

 

A special thank you to our special guest jury:

rsz_mattie_headshot_130810_2615Director Mattie Do’s debut, ‘Chanthaly,’ was the first Lao horror film, and the first Lao film to screen at major film festivals outside of Southeast Asia. She is an alumni of the Cannes Film Festival’s World Cinema Factory and the Toronto International Film Festival’s Talent Lab. Her second feature ‘Dearest Sister’ will be released in the fall of 2016.

 

 

Souliya 2Souliya Phoumivong is an artist and the first claymation expert in Laos. He is the creator of ‘Ban Kon Khoy’, a children’s television series supported by Unicef. Souliya is also an art professor at the Fine Arts Institute.

 

 

xaisongkhamXaisongkham Induangchanthy (aka ‘Khamski’) is a Lao independent feature and short filmmaker and a co-founder of Lao New Wave Cinema – a collective of emerging filmmakers in Laos.

 

 

rsz_peter__pan_picPeter Pan is a director, cinematographer, editor, motion graphic designer, and a co-founder of Chillax Productions video production house. With more than 15 years of experience in video production and events audio visual, Peter’s professional experience ranges from small budget projects to large film production, international event and live broadcasting.

 

 

simmanySimmany Keokene is the head of the film control section at the Department of Cinema, Ministry of Information, Culture and Tourism. She is in charge of controlling the content of Lao and international films imported into Laos, and has coordinated the Department’s long-running partnership with Vientianale.

 

All competition entries are screened and awards presented on the final evening of the festival, Sunday March 13, at the Cultural Hall. We can’t wait for you to see what these filmmakers have come up with!

 

The entries into the 2016 Vientianale Short Film Competition are:

Teacher

ຄູ

Vilunda RATSABOUTH

ວິລຸນດາ ຣັດສະບຸດ

Dream City

ເມືອງແຫ່ງຄວາມຝັນ

Charlie VICHIDVONGSA

ຊາລີ ວິຈິດວົງສາ

The Evil Talisman

ຜ້າຍັນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ

Yartua VA

ທ້າວ ຢາຕົວ ວາ

Zilwer Speed

ຄວາມໄວ

Xaiyaphone LAVONGVILAY

ທ້າວ ໄຊຍະພອນ ລະວົງວິໄລ

300 seconds

300 ວິນາທີ

Palinya XAYYAMONGKHOUN

ທ້າວ ປະລິນຍາ ໄຊຍະມົງຄຸນ

Your Choice

ທາງເລືອກ

Pongphone LAMMANGGOUN

ທ້າວ ປອງພອນ ລຳມັງກຸນ

Promised love

ສັນຍາຮັກ

Vanhxay THOJ

ທ້າວ ວັນໄຊ ທໍ

The Bag

ກະເປົາ

Khampa PHIMMACHACK & Tonick BOUDDASIEN

ທ້າວ ຄຳພາ ພິມມະຈັກ & ທ້າວ ໂຕນິກ ບຸດດາຊຽນ

The Stingy Student

ນັກຮຽນຂີ້ຖີ່

Porkhang SEUTHOR

ທ້າວ ປໍຄາງ ຊືທໍ

Ain’t Alone

ບໍ່ແມ່ນຜູ້ດຽວ

Anawin SYMOUKDA

ທ້າວ ອະນາວິນ ສີມຸກດາ

Monk Noy

ສຳມະເນນນ້ອຍ

Hutsadee OUTHATHIP

ທ້າວ ຫັດສະດີ ອຸທາທິບ

Mysterious Object

ນາງ ທິບພາພອນ ຈັນນາວົງ

Thipphaphone CHANNAVONG

ນາງ ທິບພາພອນ ຈັນນາວົງ

Memories

ຄວາມຊົງຈຳ

Alexandra Mae MARTIN

ນາງ ອາເລັກຊານດຣາ ແມ ມາຕິນ

533

ຫ້າສາມສາມ

Santiphap INTHAMAT

ທ້າວ ສັນຕິພາບ ອິນທະມາດ

Life is Mine

ຊີວິດເປັນຂອງເຮົາ

Dalavong THONGMYLA

ທ້າວ ດາລາວົງ ທອງມີລາ

Without Mindfulness

ຂາດສະຕິ

N. BOUASY

ສຳມະເນນ ບົວສີ

Don’t Tell Me How To Be Perfect

(ຢ່າບອກຂ້ອຍວ່າຈະເຣັດແນວໃດໃຫ້ສົມບູນແບບ

Sophie VONGKHAMSAO

ນາງ ໂສພີ ວົງຄຳຊາວ

It’s Me Mom

ແມ່ ນີ້ແມ່ນລູກເອງ

Alexander SINGDARA/Sacha PLUVIER

ທ້າວ ອາເລັກຊານເດີ ສິງດາຣາ/ສະຊາ ພລູເວຍ

The Bad Boys

ຜູ້ຊາຍນັກເລງ

Soulin

ທ້າວ ສຸລິນ

Imagine

ຈິນຕະນາການ

Visaphon KEOVILAY

ທ້າວ ວິສະພົນ ແກ້ວວິໄລ

Gastronomic Party

ງານສັງສັນແຫ່ງການກິນ

Pablo DEHARO

ທ້າວ ປາໂບລ ເດຮາໂລ

Over the Clouds

ເທິງເມກ

Surimani PHONGNAHACK

ສຸຣິມານີ ພົງນະຮັກ

Phralak Phralam (The Story behind the Mask)

ພຣະລັກ ພຣະລາມ

Houmphanph PHAHONGCHANH

ທ້າວ ຫຸມພັນ ພາຫົງຈັນ

You Spook Me

ເຂົ້າໃຈຜິດຄິດວ່ານັກຂ້າ

Nopphon INTHASANE

ທ້າວ ນົບພອນ ອິນທະສານ

ICT Fun versus Future

ໄອຊີທີ ມ່ວນກັບອະນາຄົດ

Nousoua XIONG

ທ້າວ ນູຊົວ ຊົງ

Don’t Drink & Drive

ເມົາຫ້າມຂັບ

Xengyang VAJA

ທ້າວ ເຊັງຢາງ ວາຈາ)

Mr. Box

ທ້າວກ່ອງ

Thavisup Khamphoumee

 

Sorry

ຂ້ອຍບໍຮູ້

Sengthong KEOBOUNMI

ທ້າວ ແສງທອງ ແກ້ວບຸນມີ

Pay  Boun Day Boun

ໄປບຸນໄດ້ບຸນ

Olivier GUEVEL

ທ້າວ ໂອລິເວີ ກືເວວ

Sinh

ສິ້ນຜືນສຸດທ້າຍ

Mitpasa SITTIHANKPANYA

ນາງ ມິດປະຊາ ສິດທິປັນຍາ

I Am Messi

ຂ້ອຍແມ່ນເມສຊີ

Teng Vue Fai DANG

ທ້າວ ເຕັງ ວື ໄຟ ດາງ

My Destiny

ພົມລິຂິດຂອງຂ້ອຍ

Phetsady SOMVANXAI

ທ້າວ ເພັດສະດີ ສົມວັນໄຊ

The Lost Pygmies of the Amazon

ການສູນຫາຍຂອງເຜົ່າພິກມີໃນປ່າອາມາໂຊນ

Cheutong SONG

ທ້າວ ຈືຕົງ ຊົງ

Melody of Bamboo

ສຽງດົນຕີຈາກໄມ້ໄຜ່

Ka XIONG

ທ້າວ ກາ ຊົງ

The Office

ຫ້ອງການ

Souphalack KEOMANEEKONE

ທ້າວ ສຸພາລັກ ແກ້ວມະນີກອນ

Don’t Forget

ຢ່າລືມ

Yualee

ທ້າວ ຢົວລີ

Garbage Day

ວັນຂີ້ເຫຍື້ອ

Paul SIRIPHONGSAVATH

ທ້າວ ພໍ ສິຣິພົງສະຫວັດ

Love Mom

ຮັກແມ່

Xam KEODAOUNGDY

ທ້າວ ແຊມ ແກ້ວດວງດີ

Smack that Mosquito

ຕົບຍຸງ

Soukthavone PANYAPHONE

ທ້າວ ສຸຖາວອນ ປັນຍາພອນ