Vientianale 2018 Programme

Programme overview

You can download the full programme booklet in PDF format here.

 

 

 

And here are the summaries of our 2018 film selection:

 

OPENING FILM /ຮູບເງົາສັ້ນເປີດງານ

THE LONG WAY HOME/ ກັບບ້ານ

21’

2017

Director: Xaisongkham Induangchanthy

Country: Lao PDR

Genre: Fiction

James, a young Lao-American travels to Laos to bring back his father’s ashes home. As his cousin Joi picks him up, they have to endure their differences as they travel.

ຜູ້ກຳກັບ : ໄຊສົງຄາມ ອິນດວງຈັນທີ.

ປະເທດ: ສປປ ລາວ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ເຈມ, ໜຸ່ມ ລາວ-ອາເມຣິກາ, ເດີ່ນທາງກັບລາວ ເພື່ອນໍາ ກະດູກພໍ່ກັບບ້ານ. ພີ່ນ້ອງລາວ, ຈ່ອຍ, ພາລາວໄປ ແລະ ຕ້ອງພົບກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງທັງ 2 ໃນຂະນະທີ່ເດີ່ນທາງ.

 

SPECIAL SCREENING : ASIAN THREE-FOLD MIRROR 2016 : REFLECTIONS

ສາຍຮູບເງົາພິເສດ: ກະຈົກ ອາຊີ 3ພາກ 2016: ເງົາສະທ້ອນ

An omnibus film series featuring three globally acclaimed directors from Asia reflecting on the history and culture of the three chosen countries: Japan, the Philippines and Cambodia

ຊຸດຮູບເງົາ, ຈາກຜູ້ກໍາກັບທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຂົງເຂດອາຊີ, ສອງແສງໃຫ້ເຫັນ ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງ 3ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກກໍ່ຄື: ຢີປຸ່ນ, ຟີລິບປິນ ແລະ ກໍາປູເຈຍ.

DEAD HORSE / ມ້າຕາຍ

119’

2016

Director : Brillante Mendoza

Country : Japan/ Philippines

Genre : Drama

Manny, a Filippino stable hand is deported from Japan for working illegally. He travels back to a place that is no longer his home.

ຜູ້ກຳກັບ : ບຼີອຽນເທ ແມນໂດຊາ

ປະເທດ : ຢິປູນ/ ຝີລິປິນ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ມະນີ, ຄົນຟີລິບປິນຖືກສົ່ງກັບປະເທດ, ຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດວຽກເຖືອນ ທີ່ປະເທດຢີປຸ່ນ. ລາວຕ້ອງເດີ່ນທາງກັບໄປໃນທີ່ ທີ່ບໍ່ແມ່ນບ້ານຕົນເອງອີກຕໍ່ໄປ.

PIGEON / ນົກກາງແກ

Director : Isao Yukisada

Country : Japan/ Malaysia

Genre : Fiction

An old Japanese man lives in Penang where he keeps pigeons while waiting for his enstranged son to visit. When Yasmin, a new maid, starts working at his house, they form an unexpected bond.

ຜູ້ກຳກັບ : ອິສາວ ຢຸກິສະດາ

ປະເທດ : ຢິປູນ/ມາເລເຊຍ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ຊາຍເຖົ້າຄົນຢີປຸ່ນ ເຊິ່ງອາໄສຢູ່ປີນັງ, ລ້ຽງນົກກາງແກ, ຄ່ອຍລູກຊາຍກັບມາຢາມ. ເມື່ອ ຢານິນ, ແມ່ບ້ານຄົນໃໝ່, ເລີ່ມມາເຮັດວຽກ. ພວກເຂົາພັດທະນາຄວາມສໍາພັນພິເສດ.

BEYOND THE BRIDGE / ຂົວອີກຝັງ

Director : Sotho Kulikar

Country : Japan/ Cambodia

Genre : Fiction

Phnom Penh in the 1970s. A Japanese man overseeing the reconstruction of a bridge plans to marry his Cambodian sweetheart Mealea. Twenty years, he stands on the bridge wondering if she is still alive.

ຜູ້ກຳກັບ : ໂຊະໂທ ກຸລິຄາ

ປະເທດ : ຢິປູນ/ກຳປູເຈຍ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ທີ່ພະນົມເປນ ໃນປີ 1970, ບ່າວຢີປຸ່ນ ຄົນໜື່ງ ເຊິ່ງຄຸມການປຸກສ້າງບູລະນະ ຂົວ, ມີແຜນແຕ່ງງານກັບ ສາວກໍາປູເຈຍ ທີ່ຕົນຮັກ: ເມເລ. 20ປີ, ລາວຍັງຢືນເຖິງຂົວດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງສົງໄສວ່າ ຄົນຮັກຂອງຕົນ ຍັງມີຊີວິດຢູ່ບໍ່?

BEST OF KUKI FESTIVAL: SHORT FILMS FOR CHILDREN

ເທສະການ ກູກິ: ຮູບເງົາສັ້ນສໍາລັບເດັກນ້ອຍ

THE SLED / ລົດຕະລູດ

4’

2016

Director: Olesya Shchukina

Country: Russia

Genre: Animation

A young squirrel’s first time on a sled becomes a tremendous adventure when it dares to tackle a gigantic hillside slope.

ຜູ້ກຳກັບ : ໂອເລເຊຍ ຊຸກີນາ

ປະເທດ : ຣັດເຊຍ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ ໂຕກະຮອກ ຫຼີນຕະລູດ ເຊິ່ງກ່າຍເປັນການພະຈົນໄພ ເມື່ອລອງລົງຄ້ອຍຊັນ.

TWO TRAMS / ລົດໄຟຟ້າ 2ຄັນ

10’

2016

Director: Svetlana Andrianova

Country: Russia

Genre: Animation

The life and times of an older and a younger tram during their daily trips around the city.

ຜູ້ກຳກັບ : ສະເວັດລະນາ ອັນດຣິອະໂນວາ

ປະເທດ : ຣັດເຊຍ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຊີວິດຂອງລົດໂດຍສານໄຟຟ້າ ຄັນເກົ່າ ແລະ ຄັນໃໝ່ ໃນກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນ ອ້ອມຕົວເມືອງ.

PICCOLO CONCERTO / ຄອນເສີດ ປີໂກໂລ

6’

2016

Director: Ceylan Beyoglu

Country: Germany/Turkey

Genre: Animation

In a world full of lively music and distinctively-sounding instruments, Piko Piccolo longs to find his own melody.

ຜູ້ກຳກັບ : ເຊລັນ ເບໂຢກລູ

ປະເທດ : ເຢຍລະມັນ/ ຕຸກກີ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ໃນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສຽງດົນຕີ ແລະ ເຄື່ອງດົນຕີຕ່າງໆ, ປີໂກ ປີໂກໂລ ຕ້ອງການ ທໍານອງທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງ.

POCKET MAN / ຄົນນ້ອຍ

4’

2016

Director: Ana Chubinidze

Country: Georgia/France/Switzerland

Genre: Animation

A tiny friendly man is pushed around and trampled on but soon figures out how he can help himself and those around him.

ຜູ້ກຳກັບ : ອານາ ຊຸບິນິເສ

ປະເທດ : ຈໍເຈຍ/ ຝຣັ່ງ/ ສະວິດເຊີແລນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຄົນທີ່ໃຈດີໂຕນ້ອຍໆ ຖືກຍູ້ ຖືກດັນ ແລະ ຕ້ອງຫາວິທີແກ້ ເພື່ອຊ່ວຍຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ.

AUTUMN / ລະດູໃບໄມ້ລົ່ນ

3’

2016

Director: Helene Letourneur

Country: France

Genre: Animation

Artists at work designing the seasons of planet Earth. Next up: the rains, winds and coloured leaves of autumn.

ຜູ້ກຳກັບ : ເອແລນ ເລີຕຸເນີ

ປະເທດ : ຝຣັ່ງ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ສີລະປິນ ເຮັດວຽກອອກແບບ ລະດູໃນໂລກເຮົາ. ຕໍ່ໄປແມ່ນ ລະດູຝົນ, ລົມ ແລະ ສີສັນຂອງລະດູໃບໄມ້ລົ່ນ.

THE LITTLE BIRD AND THE CATERPILLAR / ນົກນ້ອຍ ແລະ ໂຕບົ້ງ

4’

2017

Director: Lena von Döhren

Country: Switzerland

Genre: Animation

Summer arrives and with it, a hungry caterpillar. When the little bird lures the grub away from the leaves on his beloved tree a thrilling journey ensues.

ຜູ້ກຳກັບ : ເລນາ ຝອນ ເດີເລີນ

ປະເທດ : ສະວິດເຊີແລນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຍາມແລ້ງມາ ພ້ອມກັບໂຕບົ້ງທີ່ຫີວໂຫຍ. ເມື່ອນົກນ້ອຍເອົາອາຫານຈາກຕົ້ນຂອງໂຕບົ້ງ, ການພະຈົນໄພກໍ່ເກີດຂື້ນ.

JUBILEE / ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ

7’

2016

Director: Agathe Marmion/ Marie El Kadiri/ Marion Duvert/ Charlotte Piogé/ Coralie Soudet

Country: France

Genre: Animation

A gust of wind sends the Queen’s hat flying, setting one of her royal guard’s and corgi’s on a mad chase to retrieve it.

ຜູ້ກຳກັບ : ອະກັດ ມາມຽອນ ມາລີ ແອວ ກາດິລີ ມະລຽອນ ດືແວ ຊະລົດ ປິໂອເຈ ໂກລາລີ ຊຸແດ

ປະເທດ : ຝຣັ່ງ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ໝວກຂອງ ເມຍເຈົ້າຊີວິດ ປີວໄປຕາມສາຍລົມ. ຍາມ ແລະ ໝາຈື່ງເລີ່ມການໄລ່ຕາມ ໝວກໃບນັ້ນ.

LAND WITHOUT EVIL / ແຜນດີນທີ່ບໍ່ມີສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ

4’

2017

Director: Katalin Egely

Country: Hungary/ Argentina

Genre: Animation

All creatures living in harmony and unity: a mythological view of paradise.

ຜູ້ກຳກັບ : ກະຕະລີນ ເອເກີລີ

ປະເທດ : ຮັງກາລີ/ ອາເຈນຕິນາ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ທຸກໆສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ດໍາລົງດ້ວຍມິດໄມຕີ ດັ່ງພາບໃນສະຫວັນ.

SCRAMBLED / ປົນເປ

6’

2017

Director: Bastiaan Schravendeel

Country: Netherlands

Genre: Animation

When Esra misses her train and kills time by playing a fast-paced game on her smartphone, a vintage Rubik‘s Cube attracts her attention.

ຜູ້ກຳກັບ : ບັສະຕຽນ ຊະຣະແວນເດີ

ປະເທດ : ເນເທີແລນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ເມື່ອ ເອຣາ ຕົກລົດໄຟ ແລະ ຫຼີ້ນໂທລະສັບຖ້າ. ມີສີ່ງໜື່ງດຶງຄວາມສົນໃຈລາວ.

LE BRUIT DU GRIS / ສຽງສີເທົາ

3’

2016

Director: Stéphane Aubier/ Vincent Patar

Country: Belgium/ France

Genre: Animation

How do you stop the grey grouches in this world from ruining your fun?

ຜູ້ກຳກັບ : ສະເຕຝັນ ໂອເບຍ / ແວນແຊນ ປະຕາ

ປະເທດ : ແບນຊິກ/ ຝຣັ່ງ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຈະຢຸດສຽງສີເທົາແນວໃດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນທໍາລາຍ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ?

INTERNATIONAL SHORTS / ຮູບເງົາສັ້ນສາກົນ

CATASTROPHE / ຄວາມເສຍຫາຍ

2’

2017

Director : Jamille van Wijngaarden

Genre: Animation

Country: Netherlands

When a little bird suddenly drops dead in its cage, all eyes are on the cat. Desperate to make things right, everything goes from bad to worse.

ຜູ້ກຳກັບ : ຍະມີນ ຝັນ ວິນກາແດນ

ປະເທດ: ແນເທີແລນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ເມື່ອ ນົກນ້ອຍ ລົ່ນຕາຍໃນກົງ, ທຸກໆສາຍຕາກໍ່ຫັນມາມອງໂຕແມວ. ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ສໍາພັດວ່າ ຫັນມາບໍ່ດີກ່ອນເກົ່າ.

AND THE MOON STANDS STILL / ແລະດວງຈັນຢືນກົງ

11’

2017

Director: Yulia Ruditskaya

Country: Belarus/Germany/USA

Genre: Animation

An exploration of the lunar cycle and the energies invoked by its radiance.

ຜູ້ກຳກັບ : ຢຸເລຍ ຣຸດິສ໌ກະຢາ

ປະເທດ : ເບລະຣູສ໊/ ເຢຍລະມັນ/ອະເມລິກາ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ການຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບ ວົງຈອນຂອງດວງຈັນ ແລະ ພະລັງ ທີ່ເກີດຈາກ ລັງສີ ດັ່ງກ່າວ.

ELDERLY SPRING / ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ເກົ່າແກ່

16’

2014

Director: Pierre Hansen

Country: Luxembourg

Genre: Comedy

Willi is an old man who lives in a peaceful suburb. One day, without any apparent justification, a plane drops some basic necessities in his garden…

ຜູ້ກຳກັບ : ເປຍ ຮັນແຊນ

ປະເທດ : ລັກເຊມເບີກ

ປະເພດ : ຕະລົກ

ວີນລີ້ ເປັນຊາຍເຖົ້າ ທີ່ອາໄສຢູ່ນອກເມືອງ. ມາມື້ໜື່ງ, ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ, ຍົນລໍາໜື່ງ ສົ່ງ ເຄື່ອງທີ່ຈໍາເປັນ ມາໄວ້ໃນສ່ວນ

RODEO / ໂຣເດໂອ

19’

2017

Director: Sylvain Pioutaz

Country: France

Genre: Drama

Mike, 18, is preparing his final wine waiter exam. At the same time his father, an unscrupulous farmer, implicates him in an old turf war.

ຜູ້ກຳກັບ : ຊີແວ ຜິວທາ

ປະເທດ : ຝຣັ່ງ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ໄມກ໌, 18ປີ, ກໍາລັງກຽມການສອບເສັງ ເປັນຄົນເສີບວາຍ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ໃນຄະນະດຽວກັນ, ພໍ່ເຊິ່ງເປັນຊາວນາ, ດຶງລາວເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກົ່າໆ.

THE PLUMBER / ຊ່າງນໍ້າປະປາ

14’

2016

Director: Méryl Fortunat-Rossi, Xavier Seron

Country: Belgium

Genre: Comedy

Tom, a Flemish comedian used to dubbing children’s cartoons replaces his friend on the set of an adult French-speaking film. He will play the plumber.

ຜູ້ກຳກັບ : ແມຣິລ໌ ຝໍຕຸນາ ໂລຊິ/ ສາເວຍ ເສລົນ

ປະເທດ : ແບນຊິກ

ປະເພດ : ຕະລົກ

ທອມ, ນັກສະແດງ ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການພາກກາຕູນເດັນນ້ອຍ ຕ້ອງມາສະແດງແທ່ນໝູ່ ໃນຮູບເງົາ ພາສາຝຣັ່ງ. ລາວສະແດງເປັນ ຊ່າງສ້ອມນໍ້າປະປາ.

GARDEN PARTY / ງານສັງສັນໃນສ່ວນ

7’

2017

Director: Gabriel Grapperon, Florian Babikian, Victor Caire, Vincent Bayoux, Théophile Dufresne, Lucas Navarro

Country: France

Genre: Animation

In a deserted mansion, a couple of frogs explore their surroundings and follow their primal instincts.

ຜູ້ກຳກັບ : ກາບິແອລ໌ ຄາເປີລົນ/ ໂຝຣອຽນ ບະບິກຽນ/ ວີຕໍ ແຄລ/ ແວແຊນ ບະຢູ /ເທໂອະຝີ ດຶແຝນ/ ລຶກາ ນະວະໂລ

ປະເທດ : ຝຣັ່ງ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ໃນເຮືອນຮ້າງ, ກົບຄູ່ໜື່ງ ເລາະອ້ອມຮອບ ແລະ ຕາມສັນຊາດຕະຍານຕົນເອງໄປ.

CHINESE SHORTS / ຮູບເງົາສັ້ນຈີນ

Programmer: Heinz Hermanns

ຜູ້ຈັດສັນລາຍການ: ແອນສ໌ ເຮີແມນ

THE PEACOCK / ນົກຍຸງ

4’

2016

Director : Gao Wenqian

Country : China

Genre : Animation

The Dao describes life as a fantasy. This animation blends gloomy and colorful worlds of thought in a fantastic daydream.

ຜູ້ກຳກັບ : ເກົາ ແວນຊຽນ

ປະເທດ : ຈີນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ດາວ ບັນລະຍາຍຊີວິດ ຜ່ານກາຕູນທີ່ມີສີສັນ ແລະ ມະຫັດສະຈັນ.

THE THEORY OF EVOLUTION / ທິດສະດີວີວັດທະນາການ

3’

2015

Director : Su Juanman

Country : China

Genre : Animation

The tough world of work too often resembles a fight for survival.

ຜູ້ກຳກັບ : ຊູ ເຈືອນມັນ

ປະເທດ : ຈີນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ການເຮັດວຽກທີ່ລໍາບາກ ຫັນມາເປັນການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອເອົາໂຕລອດ.

WHERE HAVE THE FLOWERS GONE? / ດອກໄມ້ໄປໃສ່

6’

2016

Director : Sin-hong Chan

Country : Germany/ Hong Kong

Genre : Animation

The power of dreams is unlimited. But in the gray monotony of a factory reality is a heavy blue.

ຜູ້ກຳກັບ : ຊິນຮົງ ຈັນ

ປະເທດ : ເຢຍລະມັນ, ຮອງຄອງ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ອໍານາດຂອງຄວາມຝັນບໍ່ມີຂີດຈໍາກັດ. ແຕ່ຄວາມຈີ່ງຂອງໂຮງງານ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ໃຈຖອຍ.

KIDS / ເດັກນ້ອຍ

12’

2015

Director : Deng Jingwei

Country : China

Genre : Drama

Four boys go after a fifth and suddenly nothing is the same in the village.

ຜູ້ກຳກັບ : ແດງ ຈີງເວ

ປະເທດ : ຈີນ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ເມື່ອ ເດັກຊາຍ ຄົບຮອບ 5ປີ, ທຸກໆຢ່າງປ່ຽນໄປໃນບ້ານ.

A WOMAN’S LIFE / ຊີງວິດແມ່ຍິງ

6’

2016

Director : Yu Jin / Fang Jianguo

Country : China

Genre : Animation

An accomplished opera actress is torn between motherhood and her stage career.

ຜູ້ກຳກັບ : ຢູຈີນ / ຝັນໂກ

ປະເທດ : ຈີນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ນັກຮ້ອງໂອເປຣາ ຕ້ອງຄິດຫຼາຍ ລະຫວ່າງ ຄວາມເປັນແມ່ ແລະ ອານາຄົດນັກຮ້ອງ.

FISH / ປາ

5’

2014

Director : Zhang Lin

Country : China

Genre : Animation

A body of water, a rowboat and a piano floating by, carried by balloons all parts of a surreal dream collage.

ຜູ້ກຳກັບ : ຈາງ ລີນ

ປະເທດ : ຈີນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຮ່າງນໍ້າ, ເຮືອ ແລະ ປີອາໂນ ບິນໄປກັບປຸມເປົ້າ.

KILLER SMILE / ຮອຍຍີ້ມມໍລະນະ

25’

2017

Director : Junyan Ma

Country : China

Genre : Drama

If looks could kill: Marco’s smile turns this old saying into reality.

ຜູ້ກຳກັບ : ຈັນຢັນ ມາ

ປະເທດ : ຈີນ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ຖ້າວ່າ ສາຍຕາສາມາດຂ້າຄົນໄດ້. ຮອຍຍີ້ມມາກໂກ ປ່ຽນສິ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນຈິ່ງ.

WORLD ANIMATION / ໂລກແຫ່ງກາຕູນ

THE BASKET / ກະຕ່າ

14’

2017

Director: Suresh Eriyat

Country: India

After breaking her father’s beloved watch, a young girl is ready to everything she can to see him smile again.

ຜູ້ກຳກັບ : ສຸແລສ໌ ເອະລິຍັດ

ປະເທດ : ອິນເດຍ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຫຼັງຈາກເຮັດໂມງທີ່ຮັກຂອງພໍ່ເພ, ຍິງສາວ ຍອມທຸກຢ່າງ ເພື່ອເຫັນລາວຍີ້ມອີກຄັ້ງໜື່ງ.

VALLEY OF WHITE BIRDS / ທົ່ງນົກຂ່າວ

14’

2017

Director: Cloud Yang

Country: China

In the pursuit of a mysterious white bird, a young man must face his inner feelings.

ຜູ້ກຳກັບ : ເກົ໊າ ຢັງ

ປະເທດ : ຈິນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຈາກການໄລ່ລ້າ ນົກປິດສະນາສີຂາວ, ຊາຍໜຸ່ມຕ້ອງປະເຊີນກັບ ຄວາມຢ້ານທີ່ຢູ່ໃນໃຈ.

ECLIPSE / ສຸລິຍາຄາດ

6’

2016

Director: Jerrold Chong

Country: Singapore

Genre: Animation

A son revisits a long-estranged father, on the day of an impending solar eclipse. An event of cosmic significant coincides with an emotional revelation for father and son.

ຜູ້ກຳກັບ : ເຈໂລດ ຈົງ

ປະເທດ : ສິງກະໂປ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ລູກຊາຍກັບມາຢາມ ພໍ່ທີ່ບໍ່ພົບມາດົນ, ໃນມື້ສຸລິຍາຄາດ. ເຫດການ ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂື້ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ ລະຫວ່າງ ພໍ່ ແລະ ລູກ ກໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ.

THE MARATHON DIARY / ບົດບັນທຶກ ມາຣາທອນ

7’

2016

Director: Hanna Berkaak

Country: Norway

Genre: Animation

A marathon race takes place in Lappland during the cold beautiful winter.

ຜູ້ກຳກັບ : ຮາເນ ແບກາກ

ປະເທດ : ນໍເວ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ການແຂ່ງມາຣາທອນ ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງລະດູໜາວທີ່ສວຍງາມ.

WAY OF GIANTS / ແນວທາງຂອງຍັກ

12’

2016

Director:  Alois Di Leo

Country: Brazil

Genre: Animation

A poetic exploration of the forces of nature, music and our connection with the Earth through the eyes of Oquirá, a 6 year-old indidenous girl.

ຜູ້ກຳກັບ : ອະໂລອິສ໌ ດີ ແລວ

ປະເທດ : ບຼາຊີວ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ການຄົ້ນພົບພະລັງຂອງທໍາມະຊາດ, ດົນຕີ ແລະ ສາຍສໍາພັນ ກັບໂລກ ຜ່ານສາຍຕາຂອງ ໂອກີຣາ, ເດັກຍິງຊົນເຜົ່າ, ໄວ6ປີ.

SELFISH / ເຫັນແກ່ໂຕ

4’

2018

Director:  Souliya Phoumivong

Country: Lao PDR

Genre: Animation

Two people cross paths. What are their true intentions?

ຜູ້ກຳກັບ: ສຸລີຍາ ພູມິວົງ

ປະເທດ : ສປປ ລາວ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ສອງຄົນມາພົບກັນ. ຈຸດປະສົງທີ່ແທ້ຈີ່ງ ຂອງພວກເຂົາແມ່ນຫຍັງ?

BAFTA SHORTS / ຮູບເງົາສັ້ນ BAFTA

A selection of the best shorts films from the 2017 British Academy of Film and Television Arts

ຄັດສັນ ຮູບເງົາສັ້ນ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຈາກ ສະຖາບັນ ຮູບເງົາ ແລະ ສິລະປະມວນຊົນ ອັງກິດ ປີ 2017

LOVE STORY / ເລື່ອງຄວາມຮັກ

7’

2016

Director : Anushka Kishani Naanayakkara

Genre : Animation

Two creatures fall in love, weaving a colourful world together but when darkness threatens to consume one of them, the other must fight to stay together, or risk being torn apart.

ຜູ້ກຳກັບ : ອະນຸຊ໊ກາ ກິສະນີ ນານາຢັກກະລາ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ 2ຊີວິດ ມັກຮັກກັນ. ຢູ່ຮ່ວມກັນ ໂລກກໍ່ຫັນມາມີສີສັນ, ແຕ່ເມື່ອຄວາມມືດມົນ ມາທໍາລາຍ ຝ່າຍໜື່ງ, ຜູ້ທີ່ສອງກໍ່ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມສໍາພັນ ແລະ ສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຄວາມມືດກືນເຊັ່ນດຽວກັນ.

MOUTH OF HELL / ປາກນາຣົກ

15’

2016

Director : Samir Mehanovic

Genre : Documentary

A child labourer in the burning coalfields of Jharia, India has to make a choice, to do what’s right or to save his dying mother.

ຜູ້ກຳກັບ : ສະມີ ເມຮະໂນວິດ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ເດັກນ້ອຍເຮັດວຽກ ໃນໂຮງງານຖ່ານຫີນ ໃນຈາເຣຍ, ອິນເດຍຕ້ອງຕັດສິນໃຈ ລະຫວ່າງ ເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຊ່ວຍຊີວິດ ແມ່ຕົນເອງ.

STANDBY / ການລໍຖ້າ

6’

2016

Director : Charlotte Regan

Genre : Fiction

Gary and Jenny share the same cramped ‘office space’ as all beat cops: the front seat of a police car. Starring Andrew Paul and Alexa Morden.

ຜູ້ກຳກັບ : ຈາລົດ ເລການ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ງາຣີ ແລະ ເຈນີ ປະຈໍາການບ່ອນ ດຽວກັນ ກໍ່ຄື ດ້ານໜ້າຂອງລົດຕໍາຫຼວດ. ຈ້ອງມອງ ອັງດຼີວ ໂປນ ແລະ ອາເລັກຊາ ໂມເດນ.

CONSUMED / ການບໍລິໂພກ

19’

2016

Director : Richard John Seymour

Genre : Documentary

A cinematic voyage through the mines, landscapes, factories and ports of Chinese production.

ຜູ້ກຳກັບ : ລີຈາດ ຈອນ ສີເມີ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ການເດີ່ນທາງ ຜ່ານບໍ່ແຮ່, ທໍາມະຊາດ, ໂຮງງານ ແລະ ທ່າເຮືອ ຂອງຈີນ.

THE ALAN DIMENSION / ມິຕິ ອາລັນ

9’

2016

Director : Jac Clinch

Genre : Animation

Alan Brown uses divine powers of precognition to foresee the fate of mankind… and breakfast. Meanwhile, Wendy has had enough of being married to ‘the next step in cognitive evolution.

ຜູ້ກຳກັບ : ຈັກ ຄລີນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ອາລັນ ບຼາວ ໃຊ້ພະລັງຂອງເທບ ເພື່ອເບິ່ງອະນາຄົດ ຂອງມະນຸດແລະ ອາຫານເຊົ້າ. ໃນຄະນະດຽວກັນ, ແມນດີ້ ເບືອທີ່ຈະຕ້ອງແຕ່ງງານກັບ ວິວັດທະນະການຂັ້ນຕໍ່ໄປ’.

BEST OF INTERFILM I / ຮູບເງົາສັ້ນຂອງ ເທສະການສາກົນ ອິນເຕີຝິມ ພາກ I

BIG BOOOM / ບູມ

5’

2016

Director: Marat Narimanov

Country: Russia

Genre: Animation

The story of our planet from the Big Bang to the present day told in four minutes.

ຜູ້ກຳກັບ : ມະລັດ ນະລິມະນົບ

ປະເທດ : ຣັດເຊຍ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ເລື່ອງຂອງໂລກ ຈາກ ບິງແບງ ສູ່ປະຈຸບັນພາຍໃນ 4ນາທີ.

GERONTOPHOBIA / ການຢ້ານຄວາມແກ່

15’

2016

Director: Boris Sverlow

Country: Belgium

Genre: Fiction

A gas that ages people is spreading fast. During the evacuation a pregnant woman becomes separated from her husband, and to see him again she’s willing to take enormous risks.

ຜູ້ກຳກັບ : ໂບຣີສ໌ ສເວີໂລ

ປະເທດ : ແບນຊິກ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ອາຍຜິດທີ່ເຮັດໃຫ້ ຄົນ ແກ່ເຖົ້າໄວຂື້ນ ຖືກກະຈ່າຍອອກໄປ. ໃນຄະນະ ລີ້ໄພ ແມ່ມານຄົນໜື່ງ ຖືກແຍກຈາກ ຜົວຕົນເອງ, ແລະ ເພື່ອທີ່ຈະກັບມາຢູ່ຮ່ວມກັບລາວ. ແມ່ມານຈື່ງຕ້ອງ ສຽງອຸປະສັກຫຼາຍປະການ.

SWISS MADE / ຈາກສະວິດ

3’

2017

Director: Sophie Wietlisbach

Country: Switzerland

Genre: Animation

When you think of Switzerland do you picture glorious mountain views and endless meadows with no one in sight? This animated short will make you think again.

ຜູ້ກຳກັບ : ໂຊຟີ ເວດລີບາສ໌

ປະເທດ : ສະວິດເຊີແລນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ເມື່ອຄິດເຖິງ ສະວິດເຊີແລນ, ຈະຄິດຫາວີວພູເຂົາ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າຂຽວງາມ ທີ່ງຽບສະຫງົບ ແມ່ນບໍ່? ກາຕູນເລື່ອງນີ້ ຈະທົບທວນແນວຄວາມຄິດເຈົ້າແນ່ນອນ.

NEGATIVE SPACE / ບັນຍາກາດລົບ

6’

2017

Director: Max Porter / Ru Kuwahata

Country: France

Genre: Animation

A special father and son relationship where love and family tradition are expressed in a perfectly packed suitcase.

ຜູ້ກຳກັບ : ມັກ ໂປເທີ ຣູ ກຸວະຮະຕາ

ປະເທດ : ຝຣັ່ງ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຄວາມສໍາພັນ ພໍ່ລູກ ທີ່ພິເສດ ເຊິ່ງມີຄວາມຮັກ ແລະ ວັດທະນະທໍາດັງເດີ່ມເຂົ້າມາກ່ຽວພັນ ລວມກັນໃນກະເປົ່າເດີນທາງໃບໜື່ງ.

DANCIN’ THE CAMERA / ເຕັ້ນ ກັບກ້ອງ

8’

2016

Director: Pieter-Rim de Kroon

Country: The Netherlands

Genre: Experimental

A tap dancer explores the mechanical world of the analog camera. Camera, piano, and dance coalesce in rapturous movement.

ຜູ້ກຳກັບ : ປີເທີ ລິມ ເດີ ຄູນ

ປະເທດ : ເນເທີແລນ

ປະເພດ : ທົດລອງ

ນັກເຕັ້ນແທ໋ບ ຄົ້ນຄ້ວາລະບົບການເຮັດວຽກຂອງກ້ອງ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ປີອາໂນ ແລລະ ການເຕັ້ນ ມາປະສານກັນ ເປັນຈັງຫວະ ເບີກບານ.

BETWEEN BAR / ລະຫວ່າງບາ

6’

2016

Director: Pauline Flory

Country: Germany

Genre: Animation

The woman in this animated short knows better than most that the best place of all is at the bar. Cheers!

ຜູ້ກຳກັບ : ໂປລິນ ໂຝຣລີ

ປະເທດ : ເຢຍລະມັນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ໃນກາຕູນ ເລື່ອງນີ້, ຕົວລະຄອນຍິງຮູ້ດີທີ່ສຸດ ວ່າສະຖານທີ່ໃດໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ. ນັ້ນກໍ່ຄືຮ້ານເຫຼົ້າ. ຍົກໆ!

SUPERPERSON / ມະຫັດສະຈັນຄົນ

2’

2017

Director: Philip Watts

Country: Australia

Genre: Animation

When a cry for help rings out in the neighborhood, all Superperson needs is a phone booth for a quick change of costume.

ຜູ້ກຳກັບ : ຝິລິບ ວາດ

ປະເທດ : ອົດສະຕາລີ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ເມື່ອມີຄົນຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄົນພິເສດ ກໍ່ຕ້ອງການຕູ້ໂທລະສັບເພື່ອປ່ຽນຊຸດ.

FAREWELL / ອໍາລາ

6’

2016

Director: Leon Vidmar

Country: Slovenia

Genre: Animation

As Lovro sits in the bathtub, memories of his grandfather and the fishing trips they once took together begin to swell up.

ຜູ້ກຳກັບ : ເລອອນ ວິດມາ

ປະເທດ : ສະໂລວີເນຍ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ໂລໂວຼ ນັ່ງໃນຫ້ອງນໍ້າ ລະນຶກເຖິງ ຄວາມສົງຈໍາກ່ຽວກັບພໍ່ເຖົ້າ ແລະ ເຄັດລັບການຕຶກປາ ທີ່ເຄີຍສອນໃຫ້ກັນ.

SCHROOT / ສ໌ຄູດ

11’

2015

Director: Anthony van Roosendael

Country: Belgium

Genre: Fiction

Geert loves his Nissan Micra so much, even though it’s broken down for good, that he simply can’t part with it – not even when it’s to be towed away.

ຜູ້ກຳກັບ : ອັງໂຕນີ ວັນ ໂຮເຊນເດລ໌

ປະເທດ : ແບນຊິກ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ກຼີດ ຮັກ ລົດຂອງລາວຫຼາຍ, ກະທັ້ງເມື່ອ ມັນເພຈົນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ, ລາວກໍ່ບໍ່ສາມາດ ຖີ້ມມັນໄດ້ ແມ້ເມື່ອລົດຕ້ອງຖືກລາກເອົາໄປຖີ້ມ.

TIP-TOP / ທີບທ໋ອບ

2’

2016

Director: Alla Vartanyan

Country: Russia

Genre: Animation

People waiting at a bus stop in winter start up an impromptu tap dance to kill time and keep from freezing.

ຜູ້ກຳກັບ : ອາລາ ວັດທະນຽນ

ປະເທດ : ຣັດເຊຍ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ໃນຍາມໜາວ, ຄົນທີ່ກໍາລັງຖ້າລົດເມ ເລີ່ມເຕັ້ນ ແທ໋ບ ເພື່ອຖ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຕອຸ່ນ.

BEST OF INTERFILM II / ຮູບເງົາສັ້ນຂອງ ເທສະການສາກົນ ອິນເຕີຝິມ ພາກ II

BIG BOOOM / ບູມ

5’

2016

Director: Marat Narimanov

Country: Russia

Genre: Animation

The story of our planet from the Big Bang to the present day told in four minutes.

ຜູ້ກຳກັບ : ມະລັດ ນະລິມະນົບ

ປະເທດ : ຣັດເຊຍ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ເລື່ອງຂອງໂລກ ຈາກ ບິງແບງ ສູ່ປະຈຸບັນພາຍໃນ 4ນາທີ.

GERONTOPHOBIA / ການຢ້ານຄວາມແກ່

11’

2016

Director: Boris Sverlow

Country: Belgium

Genre: Fiction

A gas that ages people is spreading fast. During the evacuation a pregnant woman becomes separated from her husband, and to see him again she’s willing to take enormous risks.

ຜູ້ກຳກັບ : ໂບຣີສ໌ ສເວີໂລ

ປະເທດ : ແບນຊິກ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ອາຍຜິດທີ່ເຮັດໃຫ້ ຄົນ ແກ່ເຖົ້າໄວຂື້ນ ຖືກກະຈ່າຍອອກໄປ. ໃນຄະນະ ລີ້ໄພ ແມ່ມານຄົນໜື່ງ ຖືກແຍກຈາກ ຜົວຕົນເອງ, ແລະ ເພື່ອທີ່ຈະກັບມາຢູ່ຮ່ວມກັບລາວ. ແມ່ມານຈື່ງຕ້ອງ ສຽງອຸປະສັກຫຼາຍປະການ.

BETWEEN BAR / ລະຫວ່າງບາ

6’

2016

Director: Pauline Flory

Country: Germany

Genre: Animation

The woman in this animated short knows better than most that the best place of all is at the bar. Cheers!

ຜູ້ກຳກັບ : ໂປລິນ ໂຝຣລີ

ປະເທດ : ເຢຍລະມັນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ໃນກາຕູນ ເລື່ອງນີ້, ຕົວລະຄອນຍິງຮູ້ດີທີ່ສຸດ ວ່າສະຖານທີ່ໃດໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ. ນັ້ນກໍ່ຄືຮ້ານເຫຼົ້າ. ຍົກໆ!

GRATIS / ຂອງຟຣີ

8’40

2016

Director: Merijn Scholte Albers / Tobias Smeets

Country: Netherlands

Genre: Live fiction

Ruud and Els have won the chance to throw everything they can grab into their supermarket shopping cart for free for one minute. But what starts out as a reason to celebrate quickly degenerates into a scenario that puts their relationship to the test.

ຜູ້ກຳກັບ : ແມລີນ ໂຂລເທີ ອະລະແບວ/ ໂທເບຍສ ສະມິດ

ປະເທດ : ເນເທີແລນ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ຣູ ແລະ ເອລ໌ ມີໂອກາດເອົາທຸກຢ່າງເຂົ້າ ໃນກະຕ່າ ໂດຍບໍ່ເສຍເງິນ ພາຍໃນເວລາ 1ນາທີ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າຍິນດີຄັ້ງນີ້ ຫັນມາເປັນການທົດສອບຄວາມສໍາພັນຂອງ ທັງ2ຄົນ.

SUPERPERSON / ມະຫັດສະຈັນຄົນ

2’

2017

Director: Philip Watts

Country: Australia

Genre: Animation

When a cry for help rings out in the neighborhood, all Superperson needs is a phone booth for a quick change of costume.

ຜູ້ກຳກັບ : ຝິລິບ ວາດ

ປະເທດ : ອົດສະຕາລີ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ເມື່ອມີຄົນຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄົນພິເສດ ກໍ່ຕ້ອງການຕູ້ໂທລະສັບເພື່ອປ່ຽນຊຸດ.

LOCUS/ ສະຖານທີ່

10’

2016

Director: Anita Kwiatkowska-Naqvi

Country: Poland

Genre: Animation

A woman on the train back home in the middle of the night is startled when it suddenly stops. What’s out there?

ຜູ້ກຳກັບ : ອະນີຕາ ກຽດກໍສະກາ ນັກວີ

ປະເທດ : ໂປລານ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຍິງຄົນໜື່ງຕ້ອງຕົກໃຈເມື່ອ ລົດໄຟ ຢຸດກະທັນຫັນ. ມີຫຍັງຢູ່ທາງນອກ.

SWISS MADE / ຈາກສະວິດ

3’

2017

Director: Sophie Wietlisbach

Country: Switzerland

Genre: Animation

When you think of Switzerland do you picture glorious mountain views and endless meadows with no one in sight? This animated short will make you think again.

ຜູ້ກຳກັບ : ໂຊຟີ ເວດລີບາສ໌

ປະເທດ : ສະວິດເຊີແລນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ເມື່ອຄິດເຖິງ ສະວິດເຊີແລນ, ຈະຄິດຫາວີວພູເຂົາ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າຂຽວງາມ ທີ່ງຽບສະຫງົບ ແມ່ນບໍ່? ກາຕູນເລື່ອງນີ້ ຈະທົບທວນແນວຄວາມຄິດເຈົ້າແນ່ນອນ.

SCHROOT / ສ໌ຄູດ

11’

2015

Director: Anthony van Roosendael

Country: Belgium

Genre: Fiction

Geert loves his Nissan Micra so much, even though it’s broken down for good, that he simply can’t part with it – not even when it’s to be towed away.

ຜູ້ກຳກັບ : ອັງໂຕນີ ວັນ ໂຮເຊນເດລ໌

ປະເທດ : ແບນຊິກ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ກຼີດ ຮັກ ລົດຂອງລາວຫຼາຍ, ກະທັ້ງເມື່ອ ມັນເພຈົນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ, ລາວກໍ່ບໍ່ສາມາດ ຖີ້ມມັນໄດ້ ແມ້ເມື່ອລົດຕ້ອງຖືກລາກເອົາໄປຖີ້ມ.

NEGATIVE SPACE / ບັນຍາກາດລົບ

6’

2017

Director: Max Porter / Ru Kuwahata

Country: France

Genre: Animation

A special father and son relationship where love and family tradition are expressed in a perfectly packed suitcase.

ຜູ້ກຳກັບ : ມັກ ໂປເທີ ຣູ ກຸວະຮະຕາ

ປະເທດ : ຝຣັ່ງ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຄວາມສໍາພັນ ພໍ່ລູກ ທີ່ພິເສດ ເຊິ່ງມີຄວາມຮັກ ແລະ ວັດທະນະທໍາດັງເດີ່ມເຂົ້າມາກ່ຽວພັນ ລວມກັນໃນກະເປົ່າເດີນທາງໃບໜື່ງ.

ONION / ຫົວຜັກບົວ

20’

2016

Director: Juan Pablo Zaramella

Country: Argentina

Genre: Animation

Jessica actually only came to yoga because the first hour is free. But then the course unleashes unimagined powers of relaxation inside her and a vision begins.

ຜູ້ກຳກັບ : ຈວນ ປາໂບຼ ເສຣາເມລາ

ປະເທດ : ອາເຈນຕິນາ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ເຈຊິກາ ມາເພື່ອເຕັ້ນໂຢຄະ ຍ້ອນຊົ່ວໂມງທໍາອິດຟຣີ. ແຕ່ກິດຈະກໍານີ້ ເຮັດໃຫ້ພະລັງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ປະກົດອອກມາຈາກ ຕົວລາວ ແລະ ພາບກໍ່ປະກົດຂື້ນ.

TIP-TOP / ທີບທ໋ອບ

2’

2016

Director: Alla Vartanyan

Country: Russia

Genre: Animation

People waiting at a bus stop in winter start up an impromptu tap dance to kill time and keep from freezing.

ຜູ້ກຳກັບ : ອາລາ ວັດທະນຽນ

ປະເທດ : ຣັດເຊຍ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ໃນຍາມໜາວ, ຄົນທີ່ກໍາລັງຖ້າລົດເມ ເລີ່ມເຕັ້ນ ແທ໋ບ ເພື່ອຖ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຕອຸ່ນ.

THEMATIC PROGRAMME : OUR PLANET / ລາຍການ ສິ່ງແວດລ້ອມ : ໂລກຂອງເຮົາ

A reflection about our connection and the impact of our presence on our planet

ການສ່ອງແສງເຖິງຄວາມສໍາພັນ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງຄົນ ກັບໂລກ.

WAY OF GIANTS / ແນວທາງຂອງຍັກ

12’

2016

Director:  Alois Di Leo

Country: Brazil

Genre: Animation

A poetic exploration of the forces of nature, music and our connection with the Earth through the eyes of Oquirá, a 6 year-old indidenous girl.

ຜູ້ກຳກັບ : ອະໂລອິສ໌ ດີ ແລວ

ປະເທດ : ບຼາຊີວ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ການຄົ້ນພົບພະລັງຂອງທໍາມະຊາດ, ດົນຕີ ແລະ ສາຍສໍາພັນ ກັບໂລກ ຜ່ານສາຍຕາຂອງ ໂອກີຣາ, ເດັກຍິງຊົນເຜົ່າ, ໄວ6ປີ.

NANUUQ / ນານຸກ

2’

2016

Director: Jim Lachasse

Country: France

Genre: Animation

Two polar bears roam the ice floe and suffer the inescapable melting of their environment.

ຜູ້ກຳກັບ : ຈິມ ລະສາສ໌

ປະເທດ : ຝຣັ່ງ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ໝີຂາວ 2ໂຕ ເລາະອ້ອມນໍ້າແຂງ ແລະ ທົນທຸກຈາກ ສະພາບອາກາດທີ່ພາໃຫ້ ນໍ້າກ້ອນລະລາຍ.

GREEN LIGHT / ແສງສີຂຽວ

18’

2017

Director:  Seong-Min Kim

Country: Republic of Korea

Genre: Animation

After a nuclear war has wiped out the Earth, Mari, a survivor, does all she can to rebuild. When she stumbles upon a robot soldier in an abandoned city, everything changes.

ຜູ້ກຳກັບ : ຊົງມີນ ກິມ

ປະເທດ : ສະຫະພາບ ເກົາລີ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຫຼັງຈາກສົງຄາມນິວເຄຍ ທໍາລາຍໂລກ, ມາຣີ, ຜູ້ລອດຊີວິດ, ພະຍາຍາມສ້າງທຸກຢ່າງກັບຄືນໃໝ່. ເມື່ອພົບກັບທະຫານຫຸ່ນຍົນ ທຸກຢ່າງກໍ່ປ່ຽນແປງ.

THE RACE / ການແຂ່ງຂັນ

15’

2015

Director: Michaël Le Meur

Country: France

Genre: Animation

Condemned to grow, never satisfied, Humanity races into an uncertain future

ຜູ້ກຳກັບ : ມິກະແອລ໌ ເລິະ ເມີ

ປະເທດ : ຝຣັ່ງ

ປະເພດ : ກາຕູນ/ວິທະຍາສາດ

ຈໍາເປັນຕ້ອງເຕີບໂຕເລື້ອຍໆ, ບໍ່ພໍ່ໃຈຈັກເທື່ອ, ເຜົ່າພັນມະນຸດ ຕ້້ອງພົບກັບອະນາຄົດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ.

THEMATIC PROGRAMME: BONDS / ລາຍການສະທ້ອນສັງຄົມ: ຄວາມສໍາພັນ

An exploration of the complexity of human interractions.

ການສ່ອງແສງເຖິງຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງມະນຸດ

WHATEVER THE WEATHER / ບໍວ່າສະພາບຈະເປັນແນວໃດ

11’

2016

Director: Remo Scherrer

Country: Switzerland

Genre: Animation

Wally’s childhood is increasingly turned upside down by her mother’s alcohol addiction. She desperately tries to keep a normal life.

ຜູ້ກຳກັບ : ເລໂມ ເຊແລ

ປະເທດ : ສະວິດເຊີແລນ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ໄວເດັກຂອງວາລີ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວອງໄວ ຈາກການຕິດເຫຼົ້າ ຂອງຜູ້ເປັນແມ່. ແຕ່ລາວກໍ່ພະຍາຍາມຮັກສາຊີວິດ ແບບປົກກະຕິ.

SYNTAX ERROR / ຂຽນຜິດ

9’

2016

Director: Johan Häll

Country: Sweden

Genre: Fiction

Wenneman hasn’t had a good day in years. Fed up with his regular visits, his psychologist offers him a final solution to his problem.

ຜູ້ກຳກັບ : ໂຢຮານ ແຮລ

ປະເທດ : ສະວິເດນ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ແວນແມນ ບໍ່ມີມື້ທີ່ດີ ມາເປັນປີ ຈື່ງຕ້ອງທ່ຽວມາພົບກັບ ນັກຈິດຕະແພດຕົນເອງ. ມື້ໜື່ງ, ໝໍສະເໜີ ວີທີແກ້ສຸດທ້າຍຂອງບັນຫາລາວໃຫ້.

VOYAGE SPATIAL / ການເດີ່ນທາງໃນອາວະກາດ

6’

2016

Director: Guillermo A. Chaia

Country: Canada

Genre: Fiction

The ups and downs of a relationship through the viewpoint of an astronaut

ຜູ້ກຳກັບ : ຄີແອະໂມ ແອະ ຈະເຢຍ

ປະເທດ : ການາດາ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ການຂື້ນລົງຂອງຄວາມສໍາພັນ ຜ່ານສາຍຕາ ນັກອາວະກາດ.

HEMMIGE / ເຮມີເກີ້

11’

2017

Director: Jonas Ulrich

Country: Szitwerland

Genre: Fiction

A man sits in the train. In front of him a pretty girl. Of course he doesn’t dare to talk to her. But then something unexpected happens: the train stops in the tunnel because of a rail malfunction. It’s the perfect occasion to overcome his shyness, the one he always dreamed of – or is it?

ຜູ້ກຳກັບ : ໂຢນາສ໌ ອຸລີດ

ປະເທດ : ສະວິດເຊີແລນ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ຊາຍຄົນໜື່ງນັ່ງໃນລົດໄຟ, ຕໍ່ໜ້າສາວໜ້າຮັກ ຄົນໜື່ງ. ແນ່ນອນວ່າລາວບໍ່ກ້າທັກ. ແຕ່ແລ້ວ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂື້ນ: ລົດໄຟຢຸດຍ້ອນເຄື່ອງເພ. ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຂ້າມຜ່ານຄວາມອາຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ວາດຝັນມາຕະຫຼອດ.

A BUDDY ALREADY DEAD / ສ່ຽວຕາຍແລ້ວ

15’

2016

Director: Konstantinos Fragkoulis 

Country: Greece

Genre: Comedy

A trumpet teacher copes with the death of his mother

ຜູ້ກຳກັບ : ກົນສ໌ຕັນຕິໂນສ໌ ຝຣະກຸລີສ໌

ປະເທດ : ເກຼກ

ປະເພດ : ຕະລົກ

ອາຈານດົນຕີ ພະຍາຍາມຍອມຮັບການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຕົນເອງ

THEMATIC PROGRAMME : IMAGINARY WORLDS? / ລາຍການສ້າງສັນ : ໂລກຈິນຕະນາການ

An anticipation of possible futures and alternative worlds

ຈິນຕະການ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງອານາຄົດ ແລະ ໂລກແບບໃໝ່.

DOWNSIDE UP / ປີ້ນກັບ

14’

2016

Director: Peter Ghesquiere

Country: Belgium

Genre: Fiction

In a world where everyone has Down’s syndrome, Eric was born different.

ຜູ້ກຳກັບ : ປີເຕີ ເກເຄຍ

ປະເທດ : ແບນຊິກ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ໃນໂລກທີ່ມີແຕ່ຄົນພິການ ເປັນດາວນ໌, ເອຣິກ ເກີດມາຕ່າງ.

PANTHEON DISCOUNT / ຂອງແຖມທີ່ບໍ່ປາດຖະນາ

15’

2016

Director: Stéphan Castang

Country: France

Genre: Science-fiction

In 2050, medicine has been replaced by Sherlock, a super scanner which heals according to the patient’s means. Doctors have become financial advisers offering drastic solutions.

ຜູ້ກຳກັບ : ເຕຝັນ ກາສ໌ຕັງ

ປະເທດ : ຝຣັ່ງ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ/
ວິທະຍາສາດ

ໃນປີ 2050, ການແພດ ຖືກປ່ຽນສັບກັບ ເຊີລ໋ອກ, ເຄື່ອງສະແກນ ທີ່ຮັກສາອີງໃສ່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ປວຍ. ແພດຫັນມາເປັນ ທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ ທີ່ສະເໜີ ທາງອອກຮຸນແຮງ.

FIRST LIKE / ມັກກ່ອນ

4’

2016

Director: Alexander Rönnberg

Country: Sweden

Genre: Horror

A girl comes home after a night out and is the first to Like a friend’s picture. First to Like, first to die.

ຜູ້ກຳກັບ : ອະແລກສັນເດີ ເລີນແບກ

ປະເທດ : ສະວິເດນ

ປະເພດ : ຜີ

ຍິງສາວ ກັບບ້ານຫຼັງຈາກໄປຫຼີ້ນໝົດຄືນ ແລະ ເປັນຄົນທໍາອິດ ທີ່ມັກ ຮູບໝູ່. ຄົນມັກທໍາອິດ, ຜູ້ທໍາອິດທີ່ຕ້ອງຕາຍ.

DECEMBER 17 / 17ທັນວາ

15’

2016

Director: Yuji Hariu

Country: Japan

Genre: Science-fiction

Tokyo, in the future. Six year old Yuta has never set a foot outside. On the night of his birthday, he sneaks out from his house with his older brother Kenta.

ຜູ້ກຳກັບ : ຢູຈີ ຮະລີວ

ປະເທດ : ຢິປູນ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ/ ວິທະຍາສາດ

ໂຕກຽວ ໃນອະນາຄົດ. ຢູຕະ, ອາຍຸ 6ປີ, ບໍ່ເຄີຍອອກໄປນອກ. ໃນຄືນວັນເກີດຂອງລາວ, ລາວແອບອອກໄປນອກ ກັບອ້າຍລາວ, ເຄນຕະ.

THE PASSENGER / ຜູ້ໂດຍສານ

11’

2016

Director: Egor Abramenko

Country: Russia

Genre: Science-fiction

A Russian cosmonaut grapples with post-traumatic stress following his return from orbit. But that’s not all he’s brought back.

ຜູ້ກຳກັບ : ເອກໍ ອະຣຳແມນໂກ

ປະເທດ : ຣັດເຊຍ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ/ ວິທະຍາສາດ

ນັກອາວະກາດຣັດເຊຍ ກັບມາພ້ອມ ພະຍາດໂລກກົດດັນ ຈາກການເດີ່ນທາງ. ແຕ່ ເຂົານໍາກັບມາ ຫຼາຍກ່ວານັ້ນ.

A JOURNEY IN LAOS / ການເດີນທາງໃນລາວ

In celebration of Visit Laos Year 2018, this programme takes the audience on a journey to (re)discover the beauty and cultural diversity of the land of the Million elephants through the passionate eye of documentary filmmaker Peter Livermore.

ເນື່ອງໃນໂອກາດປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ 2018: ລາຍການຮູບເງົາ ພາຜູ້ຊົມ ພົບກັບຄວາມສວຍງາມຂອງ ວັດທະນະທໍາ ດິນແດນລ້ານຊ້າງ ຜ່ານ ສາຍຕາ ຂອງຜູ້ກໍາກັບສາລະຄະດີ ປີເຕີ ລີເວີມໍ.

THE FESTIVAL OF LIGHT / ບຸນອອກພັນສາ

26’

2017

Director : Peter Livermore

Country : Lao PDR

Genre : Documentary

A documentary following the festivities surrounding the end of Buddhist Lent in Luang Prabang

ຜູ້ກຳກັບ : ປິເທີ ລະເວີມໍ

ປະເທດ : ສປປ ລາວ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ສາລະຄະດີ ຕິດຕາມ ເທສະການ ການສີ້ນສຸດ ຂອງບຸນເຂົ້າພັນສາ ທີ່ຫຼວງພະບາງ.

A UNIQUE COFFEE – ORIGIN LAOS / ກາເຝ ລາວ

8’

2017

Director : Peter Livermore

Country : Lao PDR

Genre : Documentary

A short documentary about Laos’ unique coffee

ຜູ້ກຳກັບ : ປິເທີ ລະເວີມໍ

ປະເທດ : ສປປ ລາວ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ສາລະຄະດີກ່ຽວກັບ ກາເຟລາວ.

XIENG KHOUANG: THE PLAIN OF JARS – THE MYSTERY OF THE STONES

 ຊຽງຂວາງ: ທົງໄຫຫີນ ຫີນປິດສະນາ

8’

2018

Director : Peter Livermore

Country : Lao PDR

Genre : Documentary

A documentary probing the meaning and significance of Xieng Khouang province’s famous plain of jars

ຜູ້ກຳກັບ : ປິເທີ ລະເວີມໍ

ປະເທດ : ສປປ ລາວ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ສາລະຄະດີ ເລົ່າເຖິງ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງທົ່ງໄຫຫິນຊຽງຂວາງ

AN INTERVIEW WITH VIPHAT SENGMANY

ການສຳພາດກັບວິພັດແສງມະນີ

3’

2013

Director : Peter Livermore

Country : Lao PDR

Genre : Documentary

A short documentary about Katu customs in Sekong province

ຜູ້ກຳກັບ : ປິເທີ ລະເວີມໍ

ປະເທດ : ສປປ ລາວ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ສາລະຄະດີສັ້ນ ກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທໍາ ຊົນເຜົ່າກະຕູ ໃນ ແຂວງ ເຊກອງ.

PEOPLES OF XIENG KHOUANG – A RICH PANORAMA OF CUSTOMS AND COSTUMES / ວັດທະນະທໍາຂອງຊົນເຜົ່າແຂວງຊຽງຂວາງ

14’

2018

Director : Peter Livermore

Country : Lao PDR

Genre : Documentary

A panorama of the rich cultures and customs of the peoples of Xieng Khouang

ຜູ້ກຳກັບ : ປິເທີ ລະເວີມໍ

ປະເທດ : ສປປ ລາວ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ພາບກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທໍາ ຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງຊາວຊຽງແຂວງ.

s-EXPRES EXPRESS / ແອສ໌ ເອັກແຜສ໌

S-EXPRESS

Created in 2002 by filmmakers and film professionals from Singapore, Malaysia and Thailand, S-Express is an annual short film programme exchange featuring great Southeast Asian short films. Curated by film professionals from the region, the programmes give insight into the dynamics of a particular country.

ສ້າງໃນປີ 2002 ໂດຍ ຜູ້ກໍາກັບ ແລະ ມືອາຊີບໃນຂົງເຂດຮູບເງົາ ຈາກປະເທດ ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ. ແອສ໌ ເອັກແຜສ໌ ເປັນລາຍການ ຮູບເງົາສັ້ນ ປະຈໍາປີ ທີ່ເຜີຍແຜ່ ຮູບເງົາສັ້ນຂອງຂົງເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ຄັດເລືອກ ຈາກ ຊ່ຽວຊານຮູບເງົາໃນຂົງເຂດ, ໂຄງການນີ້ສອງແສງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງປະເທດໃດໜື່ງ.

S-EXPRESS INDONESIA / ແອສ໌ ເອັກແຜສ໌ ອິນໂດເນເຊຍ

Programmer: Fransiska Prihadi/Minikino

ຜູ້ຈັດສັນລາຍການ: ຝຣັນສິສ໌ກາ ພິຮາດີ/ມິນິກິໂນ

IJUM BALOGO / ອີຈຸມບາໂລໂກ

2’

2017

Director : Husin

Country: Indonesia

Genre : Animation

Ijum is playing Balogo and Iki wants to join him.

ຜູ້ກຳກັບ : ຮູຊີນ

ປະເທດ : ອິນໂດເນເຊຍ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ອີຈຸມ ກໍາລັງຫຼີ້ນ ບາໂກໂລ ແລະ ອີກີ ຢາກຫຼີ້ນນໍາ.

BUNGA DAN TEMBOK / ບຸນກາ ດັນ ເຕັມບົກ

16’

2016

Director : Eden Junjung

Country: Indonesia

Genre : Fiction

Dyah and her son travel to the city to make a death certificate for her husband. Her journey turns into something strange since her family believes that he is still alive.

ຜູ້ກຳກັບ : ເອແດນ ຈູນຈູງ

ປະເທດ : ອິນໂດເນເຊຍ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ແມ່ເດຍ ແລະ ລູກຊາຍ ເດີ່ນທາງເຂົ້າເມືອງ ເພື່ອຕາມຫາຜົວຂອງຕົນ. ເກີດສິ່ງແປກປະຫຼາດ ໃນຊ່ວງເດີ່ນທາງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄອບຄົວ ເຊື່ອວ່າ ລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່.

REFORM / ປ່ຽນໃໝ່

6’

2016

Director : M. Ramza Ardyputra

Country: Indonesia

Genre : Animation

Villagers give their hearts’ content to a big container in hope of change

ຜູ້ກຳກັບ : ລຳສາ ອາດີຜຸດທາ

ປະເທດ : ອິນໂດເນເຊຍ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ຊາວບ້ານ ເອົາ ຫົວໃຈ ເຂົ້າໄປໃນ ກອງບັນຈຸ ຫວັງໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ.

SEPANJANG JALAN SATU ARAH / ເຊປັນຈັງ ຈາລັນ ສາຕຸ ອາຣາ

16’

2016

Director : Bani Nasution

Country : Indonesia

Genre : Documentary

Bani is asked to go home by his mother as she tries to get her family to choose a Muslim governor candidate

ຜູ້ກຳກັບ : ບານີ ນະຊຸຕົນ

ປະເທດ : ອິນໂດເນເຊຍ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ແມ່ຂອງບານີ ບອກໃຫ້ ບານີກັບບ້ານ ເພາະ ແມ່ກໍາລັງລວບລວມ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ເພື່ອ ເລືອກຕັ້ງ ຜູ້ນໍາ ມູສ໌ລິນ.

PANGREH / ປັງເຣ

16’

2016

Director : Harvan Agustriansyah

Country: Indonesia

Genre : Fiction

In a desert, a hired driver gathers a group of men to be used as paid demonstrators. An encounter with a family and another greedy driver soon puts their humanity to the test

ຜູ້ກຳກັບ : ຮາວານ ອະກຸສຕຽນຍາ

ະເທດ : ອິນໂດເນເຊຍ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ໃນທະເລຊາຍ, ນາຍຈ້າງຄົນໜື່ງໄດ້ ລວບລວມຄົນ ເພື່ອຮັບຈ້າງເຮັດການສະແດງ. ການປະເຊິນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຄົນເດີ່ນທາງອື່ນໆ ເປັນການທົດສອບ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ ຂອງພວກເຂົາ.

S-EXPRESS MALAYSIA / ແອສ໌ ເອັກແຜສ໌ ມາເລເຊຍ

Programmer : Tan Chui Mui

ຜູ້ຈັດສັນລາຍການ: ທັນ ເສິຍ ເມີຍ

STRNG PLCE / ສະທົງແຣລສ໊

29’

2016

Director : Chloe Yap Mun Ee

Country: Malaysia

Genre : Fiction

A young couple arrives at a budget hotel attempting to get a room. This is the first time they will be intimate with each other.

ຜູ້ກຳກັບ : ໂກຣ ຍັບ ມັນ ອີ

ປະເທດ : ມາເລເຊຍ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ຄູ່ຮັກຄູ່ໜື່ງມາຮອດໂຮງແຮມເພື່ອ ຈອງຫ້ອງນອນ. ນີ້ຈະເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ທັງ 2ຕ້ອງອາຍກັນ.

FALLING IN LOVE AGAIN / ຮັກອີກຄັ້ງ

23’

2016

Director: Jacky Yeap 

Country: Malaysia

Genre: Fiction

A 24-year-old director breaks up with his girlfriend. That night he meets a mysterious older woman, Ah May.

ຜູ້ກຳກັບ : ຈັກກີ ຢີບ

ປະເທດ : ມາເລເຊຍ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ຜູ້ກໍາກັບອາຍຸໜຸ່ມ ໄວ24ປີ ເລີກກັບແຟນ. ໃນຄືນດຽວກັນນັ້ນ, ລາວພົບກັບ ສາວແກ່ທີ່ລຶກລັບ, ອາເມ.

S-EXPRESS MYANMAR / ແອສ໌ ເອັກແຜສ໌ ມຽນມ້າ

Programmer : Thaid Dhi

ຜູ້ຈັດສັນລາຍການ: ໄຖ ດີ

LITTLE SONS / ລູກຊາຍນ້ອຍ

24’

2016

Director : Sai Whira Linn Khant, Yu Par Mo Mo, Nay Chi Myat Noe Wint

Country: Myanmar

Genre : Documentary

Kan Gyi and his friends survive on the streets by doing odd-jobs and begging

ຜູ້ກຳກັບ : ໄຊ ວິຣາ ຫຼິນ ຄັນ / ຢູຜາໂມໂມ/ ໄໜ ຈິ ມຽດ ໂນ ວີນ

ປະເທດ : ມຽນມ້າ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ກັນເຢຍ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ເອົາຕົວລອດ ໃນທ້ອງຖະໜົນ ໂດຍຮັບວຽກແປກໆ ແລະ ຂໍທານ.

LOVE IN CINEMA / ຮັກໃນຮູບເງົາ

18’

2016

Director : Swan Yaung Ni

Country: Myanmar

Genre : Documentary

In Yangoon’s oldest cinema, an old man reminisces his days working in the cinema and the time he enjoyed with his beloved wife who has passed away.

ຜູ້ກຳກັບ : ສວັນ ຍອງ ນີ

ປະເທດ : ມຽນມ້າ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ໃນໂຮງຮູບເງົາທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງຢັນກູນ, ຊາຍເຖົ້າລະລຶກເຖິງ ວັນເກົ່າໆ ໃນຊ່ວງທີ່ເຮັດວຽກຮູບເງົາ ແລະ ທີ່ມີຄວາມສຸກກັບເມຍ ຜູ້ທີ່ເສຍໄປແລ້ວ.

PERIOD@PERIOD / ໄລຍະ@ໄລຍະ

8’

2016

Director : Hnin Ei Hlaing

Country: Myanmar

Genre : Fiction

An abstract reflection on Myanmar’s recent history

ຜູ້ກຳກັບ : ໜີນ ເອ ແຫຼງ

ປະເທດ : ມຽນມ້າ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ປະຫວັດສາດສະໄໝໃໝ່ຂອງມຽນມ້າ.

BLOOMING SOUND / ສຽງຂະຫຍາຍ

7’

2016

Director : Phyu Mon

Country: Myanmar

Genre : Fiction

Amidst noises produced in our environment, sound metaphors are born

ຜູ້ກຳກັບ : ພີວ ມົນ

ປະເທດ : ມຽນມ້າ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ສຽງທີ່ມີໃນແວດລ້ອມອ້ອມຮອບ, ມີການພັດທະນາ ແລະ ເກີດໃໝ່.

S-EXPRESS SINGAPORE / ແອສ໌ ເອັກແຜສ໌ ສິງກະໂປ

Programmer : Leong Puiyee

ຜູ້ຈັດສັນລາຍການ : ລອງ ປຸຢີ

FREEZE / ໜາວແຂງ

15’

2015

Director : Nelicia Low

Country: Singapore

Genre : Drama

Lonely and insecure, Hui will do anything to feel loved.

ຜູ້ກຳກັບ : ເນລິເຊຍ ໂລ

ປະເທດ : ສິງກະໂປ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ໂດດດຽວ, ຮຸຍ ເຊິ່ງຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ, ຍອມທຸກຢ່າງເພື່ອ ໄດ້ສໍາພັດ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຮັກ.

DINOSAUR RIDER / ຜູ້ຂັບຂີ່ ໄດໂນເສົາ

18’

2015

Director : Tingerine Liu

Country: Singapore

Genre : Fiction

The unrequited love story of Xuan, an 18 year old Beijing guitarist who fearlessly plunges through life with his bandmates.

ຜູ້ກຳກັບ : ຕິ໋ນເຈິລີນ ລິວ

ປະເທດ : ສິງກະໂປ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ຄວາມຮັກຂ້າງດຽວຂອງ ຊ໋ວນ, ນັກກີຕ້າ 18ປີ ທີ່ປັກກິງ, ເຊິ່ງຕໍ່ສູ້ຊີວິດຮ່ວມກັບກຸ່ມໝູ່ນັກດົນຕີ.

MAO SHAN WANG / ມາວ ຊັນວາງ

9’

2016

Director : Khym Fong

Country: Singapore

Genre : Fiction

Tender recollections of the memories of a man’s wife are told over a journey of durian picking.

ຜູ້ກຳກັບ : ຄີມ ຟົງ

ປະເທດ : ສິງກະໂປ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ການລະລຶກ ຄວາມສົງຈໍາ ຂອງຊາຍຄົນໜື່ງ ຜ່ານການເກັບ ຖົ່ວລຽນ.

ANCHORAGE PROHIBITED / ທາງເຂົ້າຫ່ວງຫ້າມ

17’

2015

Director : Chiang Wei Liang

Country: Singapore

Genre : Fiction

Two workers with no money and a child seek employment opportunities on an island where anchorage is prohibited.

ຜູ້ກຳກັບ : ຈຽງ ເວີຍ ລຽງ

ປະເທດ : ສິງກະໂປ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ກໍາມະກອນທີ່ບໍ່ມີເງິນ ແລະ ເດັກຄົນໜື່ງ ພະຍາຍາມຫາວຽກເຮັດ ໃນເກາະ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົງຈອດ.

S-EXPRESS PHILIPPINES / ແອສ໌ ເອັກແຜສ໌ ຟິລິປິນ

Programmer : Francis Oggs Cruz

ຜູ້ຈັດສັນລາຍການ: ຝຼັນຊີ ອອກ ຄຣູສ໌

OUTSIDE / ທາງນອກ

25’

2016

Director : Dani Chuatico

Country: Philippines

Genre : Fiction

An illustrator has been living inside her condo finally decides to face her fears in pursuit of love.

ຜູ້ກຳກັບ : ດານິ ຈົວຕິໂກ

ປະເທດ : ຟິລິປິນ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ນັກແຕ້ມທີ່ ດໍາລົງຊີວິດ ໃນຫ້ອງພັກ, ສຸດທ້າຍຕັດສິນໃຈ ສູ້ກັບຄວາມຢ້ານຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຕາມຫາ ຄວາມຮັກ.

FATIMA MARIE TORRES AND THE INVASION OF SPACE SHUTTLE PINAS 25

 ຟາຕີມາ ມາຣີ ໂຕເຣສ໌ ແລະ ການຮຸກຮານຂອງ ເຄື່ອງບິນອາວະກາດ ປີນາສ໌25

17’

2016

Director : Carlo Manatad

Country: Philippines

Genre : Fiction

Set during the launch of the first space shuttle of the Philippines, an ordinary old couple living in the suburbs attempts to go about their normal daily life.

ຜູ້ກຳກັບ : ກະໂລ ມະນະຕັດ

ປະເທດ : ຟິລິປິນ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ໃນຄະນະທີ່ມີການປ່ອຍຍານອາວະກາດ ໃນຟີລິບປິນ, ມີຄູ່ຮັກອາວຸໂສຄູ່ໜື່ງ ທີ່ພະຍາຍາມດໍາລົງຊີວິດ ປະຈໍາວັນ ແບບປົກກະຕິ.

IF YOU LEAVE / ຖ້າເຈົ້າຈາກໄປ

20’

2016

Director : Dodo Dayao

Country: Philippines

Genre : Fiction

Two amateur ghost hunters are hired to conduct surveillance an alleged haunted house.

ຜູ້ກຳກັບ : ໂດໂດ ດະຢາວ

ປະເທດ : ຟິລິປິນ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ນັກລ້າຜີ ມືສະໝັກຫຼີ້ນ ຖືກຈ້າງມາເຝົ້າບ້ານຜີສິງ.

THREE ENCHANTMENTS / ພອນ 3ຂໍ້

13’

2016

Director : Jon Lazam

Country: Philippines

Genre : Fiction

A voice from the future recounts the engagement of people growing and dying in dull routine in a nation that is still subtly enchanted with local folklore.

ຜູ້ກຳກັບ : ຈອນ ລະຊຳ

ປະເທດ : ຟິລິປິນ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ສຽງຂອງອະນາຄົດເລົ່າເຖິງ ສັນຍາຂອງຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສັງຄົມທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ ວັດທະນະທໍາອັນເກົ່າແກ່.

S-EXPRESS THAILAND / ແອສ໌ ເອັກແຜສ໌ ໄທ

Programmer : Sanchai Chotirosseranee

ຜູ້ຈັດສັນລາຍການ: ສັນໄຊ ໂຊຕີໂຣເສໝີ

FERRIS WHEEL / ຊິງຊ້າ ໃຫຍ່

25’

2015

Director : Phuttiphong Aroonpheng

Country: Thailand

Genre : Fiction

A mother and her son cross the river to Thailand to find a job. On the way they meet a mysterious monkey who takes them to an unexpected destination with a colorful ferris wheel.

ຜູ້ກຳກັບ : ຜຸດທິຜອງ ອະລຸນແຜງ

ປະເທດ : ໄທ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ແມ່ ແລະ ລູກ ຂ້າມແມ່ນໍ້າ ມາຊອກວຽກຢູ່ໄທ. ຄະນະເດີ່ນທາງຢູ່ນັ້ນ, ພວກເຂົາພົບກັບລີງ ເຊິ່ງພາໄປ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ພົບກັບ ຊິງຊ້າລໍ້ໝູນໃຫຍ່.

DEADLINE / ກໍານົດ

7’

2016

Director : Indy TLa’Frame

Country: Thailand

Genre : Animation

A four part animation omnibus: 1) Happiness: An animator who works round the clock; 2) Clock : The clock will turn back time immediately when work is finished; 3) Lifeless : When they come across; 4) Ghost writer : A writer hires a mysterious man to finish a manuscript within a deadline.

ຜູ້ກຳກັບ : ອິນດີລາແຝຣມ

ປະເທດ : ໄທ

ປະເພດ : ກາຕູນ

ກາຕູນ 4ພາກ: 1)ຄວາມສຸກ: ນັກກາຕູນເຮັດວຽກອ້ອມໂມງ; 2)ໂມງ: ຈະຍ້ອນເວລາທັນທີ່ ທີ່ວຽກແລ້ວ; 3)ບໍ່ມີຊີວິດ: ເມື່ອພວກເຂົາພົບກັນ; 4)ນັກຂຽນຜີ: ນັກຂຽນ ຈ້າງຊາຍລຶກລັບ ຂຽນບົດເລື່ອງໃຫ້ຈົບ ພາຍໃຕ້ກໍານົດເວລາ.

FAT BOY NEVER SLIM / ຝັດບອຍເນເວີສະລິມ

15’

2016

Director : Sorayos Prapapan

Country: Thailand

Genre : Comedy

Two fat boys want to enroll into the Reserve Affairs Center but they need to pass the physical test.

ຜູ້ກຳກັບ : ໂຊຣະໂຍສ໊ ພຣະປະປັນ

ປະເທດ : ໄທ

ປະເພດ : ຕະລົກ

ຊາຍຕຸ້ຍ ສອງຄົນ ພະຍາຍາມເຂົ້າ ສູນບັນຊາການ ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບ.

83 SOISOONVIJAI 14 / 83 ສອຍ ສູນວິໃຈ

22’

2016

Director : T-Thawat Taifayongvichit

Country: Thailand

Genre : Documentary

An old man decides to make a film for his wife.

ຜູ້ກຳກັບ : ທະຫວັດ ໄຕຝາຍົງວິຈີດ

ປະເທດ : ໄທ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ຊາຍເຖົ້າ ຕັດສິນໃຈເຮັດ ຮູບເງົາໃຫ້ກັບເມຍຕົນເອງ.

INSIGHT CAMBODIA / ພາບຂອງ ກໍາປູເຈຍ

THREE WHEELS / ສາມລໍ້

20’

2015

Director : Naeng Kavich

Country: Cambodia

Genre : Fiction

One night, tuk tuk driver Nath meets a woman who reminds him of his past. Returning home, he confesses to his wife that he wants to move. This realization ultimately reveals the unspoken realities of their marriage.

ຜູ້ກຳກັບ : ແນງ ກະວິດ

ປະເທດ : ກໍາປູເຈຍ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ຄືນໜື່ງ, ຊາຍຂັບຕຸກຕຸກທີ່ມີຊື່ວ່າ ນັດ, ພົບກັບສາວຄົນໜື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄິີດເຖິງອາດີດ. ກັບມາບ້ານ, ລາວບອກເມຍວ່າ ຢາກເດີ່ນຕໍ່. ການຄົ້ນພົບຂອງຄວາມຈີ່ງ ທີ່ບໍ່ມີໃຜເວົ້າເຖິງກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງງານຕົນເອງຖືກເຜີຍອອກມາ.

DON’T KNOW MUCH ABOUT ABC / ບໍ່ຮູ້ຈັກ ABC

22’

2017

Director : Phanith Norm/Chanrado Sok

Country: Cambodia

Genre : Documentary

A single father living with his young son on the streets struggles to give him a better future.

ຜູ້ກຳກັບ : ຜະນິດ ນອມ/ ຈັນລະໂດ ສົກ

ປະເທດ : ກໍາປູເຈຍ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ພໍ່ລ້ຽງລູກຄົນດຽວ ອາໄສກັບລູກຊາຍ ໃນທ້ອງຖະໜົນ ສູ້ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີກ່ວາ.

RED GLOVES / ຖົງມືສີແດງ

10’

2016

Director : Kimann Sophasak

Country: Cambodia

Genre : Fiction

The friendship between two boxers is put to the test when they face off to take part in a big competition.

ຜູ້ກຳກັບ : ກິມັນ ໂສພະສັກ

ປະເທດ : ກໍາປູເຈຍ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ນັກມວຍ 2ຄົນ ໄດ້ຮັບການທົດສອບເມື່ອຕ້ອງມາແຂ່ງກັນເພື່ອ ການແຂ່ງຂັນຕີມວຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

INSIGHT VIETNAM / ພາບຂອງ ຫວຽດນາມ

Programmer : Marcus Manh Cuong Vu

ຜູ້ຈັດສັນລາຍການ : ມັກກືສ໌ ມັນ ຈົງ ວື

SANCTUARY / ສະຖານທີ່ພັກໃຈ

15’

2017

Director : Ostin Fam

Country: Vietnam

Genre : Fiction

Two young men meet and start living together. Can their relationship endure long?

ຜູ້ກຳກັບ : ໂອສະຕິນ ຝາມ

ປະເທດ : ຫວຽດນາມ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ຊາຍສອງຄົນອາໄສຢູ່ນໍາກັນ ແຕ່ຄວາມສໍາພັນ ຈະສາມາດສືບຕໍ່ໄດ້ບໍ່?

XX2061

16’

2016

Director : Phm Thu Thy

Country: Vietnam

Genre : Fiction

A clumsy robot is assigned to take care of an old lady who has dementia.

ຜູ້ກຳກັບ : ຝາມ ທຸຍ

ປະເທດ : ຫວຽດນາມ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ຫຸ່ນຍົນເຊີ້ຊ້າ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ເບິ່ງແຍ່ງ ຍິງເຖົ້າ ທີ່ເສຍສະຕິ ຄົນໜື່ງ.

CONTACT / ສັນຍາ

13’

2017

Director : Cao Trn Vit Sơn

Country: Vietnam

Genre : Documentary

An insight into the life of a 23 year-old Vietnamese man who refuses contact with other people.

ຜູ້ກຳກັບ : ເຈົາ ຈັນ ຫວຽດ ຊົນ

ປະເທດ : ຫວຽດນາມ

ປະເພດ : ສາລະຄະດີ

ສອງແສງເຖິງ ຊີວິດຂອງຊາຍຫວຽດນາມ ໄວ 23ປີ ເຊິ່ງປະຕິເສດທີ່ຈະພົບປະກັບຄົນອື່ນ.

MIRROR MAN / ມະນຸດແວ່ນ

15’

2016

Director : Khuê Vũ 

Country: Vietnam

Genre : Fiction

Keith is the product of an abusive childhood who finds solace in his alter ego mirror man.

ຜູ້ກຳກັບ : ຂຶ ຫວຶ

ປະເພດ : ລະຄອນຊີວິດ

ປະເທດ : ຫວຽດນາມ

ຊາຍທີ່ມີໄວເດັກບໍ່ດີ ກັບມາພົບຕົວຕົນຈາກເງົາສະທ້ອນຂອງຕົນເອງ.